• DuurSamen Zoetermeer 2017

   In de maand oktober vindt in Zoetermeer het evenement DuurSamen 2017 plaats.

  Stichting Vrienden van Jinotega en Duurzame Energie Coöperatie Zoetermeer organiseren samen met gemeente Zoetermeer, Talk of the Town, Cameo en vele andere een aantrekkelijk programma.

  Van het oncomfortabele gevoel en de dreiging die The Inconvenient Truth van Al Gore ons bracht naar  de positieve en enthousiasmerende uitdaging van een houdbare toekomst met nieuwe verdienmodellen in de duurzame economie. Het gaat niet alleen om de klimaatdiscussie, het gaat om meer. Schoon water, gezondheid, werk en inkomen, onderwijs, beheer van de natuurlijke omgeving. De natuur is niet van ons. Een samenleving die samenhangt, waar iedereen zijn kansen kan verzilveren. Duurzame initiatieven dicht bij huis, lokale voedselproductie, energiecoöperaties, schoon vervoer, deeleconomieën, circulariteit.

  We laten zien welke lokale initiatieven er zijn, wat er op het gebied van duurzaamheid mogelijk is en we willen samenwerking bevorderen tussen maatschappelijke organisaties, overheden, ondernemers en bewonersinitiatieven. Duurzame welvaart, economische ontwikkeling en milieu kunnen we alleen waarborgen door lokaal en internationaal duurzaam om te gaan met klimaat, energie, water, voedsel, afval en armoede. Daarom ook aandacht voor Jinotega in Nicaragua, de stedenbandpartner van Zoetermeer. De duurzame millenniumdoelen van de Verengde Naties zijn onze leidraad.

  We starten in het weekend van 6, 7 en 8 oktober met verschillende activiteiten met op zaterdag van 11.00 tot 17.00u. een groot evenement op het Nicolaasplein en in het naastgelegen zalencentrum De Kapelaan. DuurSamen Zoetermeer 2017 is voor alle Zoetermeerders, van jong tot oud.

   

   


 • ‘Zoetermeer samen voor Jinotega’

  In de afgelopen 9 jaar hebben de Vrienden van Jinotega met veel maatschappelijke organisaties, scholen, inwoners, ondernemers en gemeente intensief campagne gevoerd om alle kinderen in Jinotega basisonderwijs te laten volgen, kinderen en ook volwassenen een beroep te leren zodat ze werk kunnen vinden en een inkomen kunnen verwerven. We hebben veel geld ingezameld om de lokale economie van Jinotega te versterken door o.a. de oprichting van een microkredietfonds.
  De geldzamelingscampagne hebben we afgesloten. 
  In de periode tot en met 2020 zetten de Vrienden van Jinotega in op mondiaal burgerschap gericht op jongeren met als belangrijk thema de klimaatverandering.
  Dat sluit aan op de kernwaarden die de basis vormen van de Duurzame Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.
  We willen dat samen doen met partners in Zoetermeer en ook in Solingen, Duitsland, die evenals wij al jarenlang een band onderhouden met Jinotega.