• DuurSamen Zoetermeer 2018

   

  Stichting Vrienden van Jinotega wordt stichting DuurSamen Zoetermeer

  Een duurzame toekomst gaat over meer dan alleen het klimaat. Het gaat ook over schoon water, gezondheid, werk en inkomen, onderwijs, beheer van de natuurlijke omgeving. De natuur is niet van ons. Een samenleving die samenhangt, waar iedereen zijn kansen kan verzilveren. Duurzame initiatieven dicht bij huis, lokale voedselproductie, energiecoöperaties, schoon vervoer, deeleconomieën, circulariteit, participatie in de samenleving. Duurzame welvaart, economische ontwikkeling en milieu kunnen we alleen waarborgen door lokaal en internationaal op een verantwoorde manier om te gaan met klimaat, energie, water, voedsel, afval en armoede. Zijn de beslissingen die we nemen ook in het belang van onze kinderen en kleinkinderen?

  De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen de leidraad voor de activiteiten. In deze brede benadering krijgt de vriendschapsband met Jinotega in Nicaragua een nieuwe dimensie.

  De nieuwe stichting DuurSamen Zoetermeer wil verbinden, infomeren, debatten organiseren tussen inwoners, ondernemers, instellingen en overheden.

  Kom zondag 22 april naar het Nicolaasplein en beleef het evenement DuurSamen Zoetermeer 2018.

  Het programma vind je hier

   


 • ‘Zoetermeer samen voor Jinotega’

  In de afgelopen 9 jaar hebben de Vrienden van Jinotega met veel maatschappelijke organisaties, scholen, inwoners, ondernemers en gemeente intensief campagne gevoerd om alle kinderen in Jinotega basisonderwijs te laten volgen, kinderen en ook volwassenen een beroep te leren zodat ze werk kunnen vinden en een inkomen kunnen verwerven. We hebben veel geld ingezameld om de lokale economie van Jinotega te versterken door o.a. de oprichting van een microkredietfonds.
  De geldzamelingscampagne hebben we afgesloten. 
  In de periode tot en met 2020 zetten de Vrienden van Jinotega in op mondiaal burgerschap gericht op jongeren met als belangrijk thema de klimaatverandering.
  Dat sluit aan op de kernwaarden die de basis vormen van de Duurzame Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.
  We willen dat samen doen met partners in Zoetermeer en ook in Solingen, Duitsland, die evenals wij al jarenlang een band onderhouden met Jinotega.