• Aanmelden

  De Vrienden van Jinotega  zijn op zoek naar Zoetermeerders,  jong en oud, die willen meedenken en meedoen om de langjarige vriendschapsrelatie in een nieuwe fase te brengen.

  Sinds mei 2018 is de stichting Vrienden van Jinotega omgevormd tot de stichting DuurSamen Zoetermeer. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen de paraplu  voor alle activiteiten. Duurzaamheid is een breed begrip met internationale, nationale, regionale en lokale aspecten. Wat we graag van een ander vragen, geldt ook voor ons zelf.

  De gemeenteraad van onze gemeente heeft in een motie onze stichting gevraagd een voorstel te doen om in Zoetermeer een fysiek en digitaal duurzaamheidsplatform in te richten.

  Voor de internationale component komen we graag in gesprek met mensen die willen nadenken over de invulling van de vriendschapsband die aansluit bij de gezamenlijke gevoelde zorg voor het behoud van onze planeet en willen helpen met het verder ontwikkelen en beheren van digitale informatiekanalen, qua inhoud en vorm.

  De situatie in Nicaragua geeft op dit moment grote reden tot zorg. Dat is een extra uitdaging om na te denken over nieuwe vormen van samenwerking met onze partner in Jinotega, La Cuculmeca (https://lacuculmecajinotega.wordpress.com/who-is-la-cuculmeca).  De organisatie richt zich op onderwijs en informatie, in het bijzonder op het platteland rond de stad Jinotega.

  Wil je meer weten, stuur dan een e-mail naar vriendenvanjinotega@jinotega.nl  met je naam en telefoonnummer.

  We bellen zo snel mogelijk terug.

   


 • DuurSamen Zoetermeer

  Stichting Vrienden van Jinotega is sinds 11 mei 2018 stichting DuurSamen Zoetermeer.

  De ‘Vrienden van Jinotega’ blijft bestaan en gaat verder als werkgroep binnen de stichting DuurSamen Zoetermeer.

  Een duurzame toekomst gaat over meer dan alleen het klimaat. Het gaat ook over schoon water, gezondheid, werk en inkomen, onderwijs, beheer van de natuurlijke omgeving. De natuur is niet van ons. Een samenleving die samenhangt, waar iedereen zijn kansen kan verzilveren. Duurzame initiatieven dicht bij huis, lokale voedselproductie, energiecoöperaties, schoon vervoer, deeleconomieën, circulariteit, participatie in de samenleving. Duurzame welvaart, economische ontwikkeling en milieu kunnen we alleen waarborgen door lokaal en internationaal op een verantwoorde manier om te gaan met klimaat, energie, water, voedsel, afval en armoede. Zijn de beslissingen die we nemen ook in het belang van onze kinderen en kleinkinderen?

  De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen de leidraad voor de activiteiten. In deze brede benadering krijgt de vriendschapsband met Jinotega in Nicaragua een nieuwe dimensie.

  De vernieuwde stichting DuurSamen Zoetermeer wil verbinden, infomeren, debatten organiseren tussen inwoners, ondernemers, instellingen en overheden.


 • ‘Zoetermeer samen voor Jinotega’

  Vanaf 2007 hebben de Vrienden van Jinotega met veel maatschappelijke organisaties, scholen, inwoners, ondernemers en gemeente intensief campagne gevoerd om alle kinderen in Jinotega basisonderwijs te laten volgen, kinderen en ook volwassenen een beroep te leren zodat ze werk kunnen vinden en een inkomen kunnen verwerven. We hebben veel geld ingezameld om de lokale economie van Jinotega te versterken door o.a. de oprichting van een microkredietfonds.
  De geldzamelingscampagne hebben we afgesloten. 
  In de periode tot en met 2020 zetten de Vrienden van Jinotega in op mondiaal burgerschap gericht op jongeren met als belangrijk thema de klimaatverandering.
  Dat sluit aan op de kernwaarden die de basis vormen van de Duurzame Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.
  We willen dat samen doen met partners in Zoetermeer en ook in Solingen, Duitsland, die evenals wij al jarenlang een band onderhouden met Jinotega.