‘Zoetermeer samen voor Jinotega’

Vanaf 2007 hebben de Vrienden van Jinotega met veel maatschappelijke organisaties, scholen, inwoners, ondernemers en gemeente intensief campagne gevoerd om alle kinderen in Jinotega basisonderwijs te laten volgen, kinderen en ook volwassenen een beroep te leren zodat ze werk kunnen vinden en een inkomen kunnen verwerven. We hebben veel geld ingezameld om de lokale economie van Jinotega te versterken door o.a. de oprichting van een microkredietfonds.
De geldzamelingscampagne hebben we afgesloten. 
In de periode tot en met 2020 zetten de Vrienden van Jinotega in op mondiaal burgerschap gericht op jongeren met als belangrijk thema de klimaatverandering.
Dat sluit aan op de kernwaarden die de basis vormen van de Duurzame Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.
We willen dat samen doen met partners in Zoetermeer en ook in Solingen, Duitsland, die evenals wij al jarenlang een band onderhouden met Jinotega.


Comments are closed.