DuurSamen Zoetermeer

Stichting Vrienden van Jinotega is sinds 11 mei 2018 stichting DuurSamen Zoetermeer.

De ‘Vrienden van Jinotega’ blijft bestaan en gaat verder als werkgroep binnen de stichting DuurSamen Zoetermeer.

Een duurzame toekomst gaat over meer dan alleen het klimaat. Het gaat ook over schoon water, gezondheid, werk en inkomen, onderwijs, beheer van de natuurlijke omgeving. De natuur is niet van ons. Een samenleving die samenhangt, waar iedereen zijn kansen kan verzilveren. Duurzame initiatieven dicht bij huis, lokale voedselproductie, energiecoöperaties, schoon vervoer, deeleconomieën, circulariteit, participatie in de samenleving. Duurzame welvaart, economische ontwikkeling en milieu kunnen we alleen waarborgen door lokaal en internationaal op een verantwoorde manier om te gaan met klimaat, energie, water, voedsel, afval en armoede. Zijn de beslissingen die we nemen ook in het belang van onze kinderen en kleinkinderen?

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen de leidraad voor de activiteiten. In deze brede benadering krijgt de vriendschapsband met Jinotega in Nicaragua een nieuwe dimensie.

De vernieuwde stichting DuurSamen Zoetermeer wil verbinden, infomeren, debatten organiseren tussen inwoners, ondernemers, instellingen en overheden.


Comments are closed.