Stichting

Jinotega
De stichting Vrienden van Jinotega bestaat sinds begin 2012. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden, maar maken dankbaar gebruik van wat in ruim 30 jaar stedenband met Jinotega aan contacten en activiteiten in Zoetermeer tot stand is gebracht.

De stedenband van Zoetermeer met Jinotega heeft sinds de start in 1982 een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Leidend is het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.
De Nieuwe Duurzame Millenniumdoelen (tot 2030) zijn richtinggevend voor de activiteiten in Zoetermeer gericht op Jinotega.

 

Zoetermeer
Zoetermeer is ruim een kwarteeuw de zusterstad van de Jinotega en ondersteunt de Nicaraguaanse stad bij haar ontwikkeling. Zoetermeer heeft geholpen met het bouwen van woningen, de kanalisering van rivieren, het versterken van het lokale bestuur, versterken van basisonderwijs – alle kinderen naar school –  en de economische ontwikkeling van de stad en de regio.

 

Het gaat om
– samenwerking, geen versnippering
– resultaat gericht
– armoedebestrijding
– lokaal eigenaarschap in het ontwikkelingsland
– afleggen van verantwoording
– bevordering van mondiaal burgerschap voor en door jongeren
– klimaatproblematiek

 

lees over 25 jaar stedenband met Jinotega

 

Organisatie

Bestuur
Voorzitter: Gemma Smid-Marsman
Secretaris: Kees van der Riet
Penningmeester: Hans Haring
Bestuurslid: Liesbeth Edelbroek, Gerard van Wijk

 

Adres

Stichting DuurSamen Zoetermeer v/h Vrienden van Jinotega
Postadres: Nadinegang 104 – 2719 CX  Zoetermeer
e-mail: vriendenvanjinotega@jinotega.nl

Het bankrekeningnummer van Stichting DuurSamen Zoetermeer is:  NL94 RABO 0133.2151.56

 

 Comments are closed.